De stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang van 1 januari 1983 van de bijdragen van het Rijk aan ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 06 september 1983 orde 7 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 10 augustus 2020
kalender

De stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang van 1 januari 1983 van de bijdragen van het Rijk aan ... - Handelingen Tweede Kamer 1982-1983 06 september 1983 orde 7

1.

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsontwerp Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Kinderbijslagwet (beëindiging met ingang van 1 januari 1983 van de bijdragen van het Rijk aan het Ouderdomsfonds en het Algemeen Kinderbijslagfonds, alsmede vaststelling van die bijdragen over enige voorgaande jaren) (17712).

Dit wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, bij zitten en opstaan aangenomen.

©

De Voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de PSP, de CPN, de PPR en de Centrumpartij tegen dit wetsontwerp hebben gestemd.

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.