Stop bijensterfte door inzaaien braak terrein

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op donderdag 21 januari 2016, 2:33.
Stop bijensterfte door inzaaien braak terrein
Bron: Blog Henk Leenders

Foto Pixabay / PollyDot

Bijensterfte is een enorm probleem. Naast gebruik van pesticiden is het tekort aan voedsel door schrale biodiversiteit de voornaamste reden dat de bijenstand in Nederland de laatste decennia schrikbarend achteruit holt. Bijen zijn cruciaal voor onze voedselvoorziening. Daarom stel ik voor - samen met de imkers van Nederland - om braakliggende terreinen in Nederland in te zaaien met bijvriendelijke planten.

Bijen zijn noodzakelijk voor het bestuiven van gewassen. Specialisten stellen dat als alle bijen verloren zouden gaan in het kielzog daarvan alle landbouwbedrijven in een jaar tijd in de rode cijfers zitten en failliet gaan. Nog later zou de voedselvoorziening in gevaar komen. Het is dus voor natuur en economie van groot belang dat we goed voor onze bijen zorgen.

Kansen om dat te doen zijn er genoeg. Zo worden in Frankrijk bermen van autowegen beplant met bijvriendelijke struiksoorten in plaats van gras. Onze buren in Vlaanderen hebben alle gemeentes een bijenplantengids geleverd, zodat lokale bestuurders hun omgeving bijvriendelijk kunnen maken. Ook in Nederland wordt werk gemaakt van bijvriendelijke bermen en openbare terreinen.

Het beplanten van overige braakliggende stukken grond is een noodzakelijke aanvulling op al die maatregelen. Dat kunnen agrarische gronden zijn, maar ook gronden die op termijn bestemd zijn voor woningbouw of bedrijventerreinen. Daarom heb ik vanmorgen, in een debat over gewasbescherming, een petitie aangeboden aan staatssecretaris van Dam. Deze petitie “Inzaaiplicht braakliggende terreinen voor bijen en insecten” (pdf) had ik zelf uitgereikt gekregen van de Imkers Nederland, bij een werkbezoek aan de imkers in Tilburg. In een binnenkort te houden debat zal ik een motie indienen die opdracht geeft aan het kabinet om het inzaaien van braakliggende terreinen te stimuleren. Ook zal ik mijn collega’s in de diverse Provinciale Staten verzoeken om vergelijkbare initiatieven te nemen in de provincies.

Onze bijen zijn letterlijk van levensbelang. Een voedselaanbod voor bijen gedurende het hele jaar op braakliggende bouwgronden en op industrieterreinen en in bermen van snelwegen is nodig. Zo bestrijden we de bijensterfte, stellen we de agrarische belangen van telers veilig en laten onze biodiversiteit weer opbloeien.