20414 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van drie Overeenkomsten verband houdende met het tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gesloten Verdrag inzake de eliminatie van hun middellange en kortere afstandswapens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 1988 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat de op 11 december 1987 te Brussel en de op 18 december 1987 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomsten verband houdende met het tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie gesloten Verdrag inzake de eliminatie van hun middellange en kortere afstandswapens ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Grondwet, de goedkeuring van de Staten-Generaal behoeven alvorens het Koninkrijk daaraan kan worden gebonden.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van drie Overeenkomsten verband houdende met het tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Sovjet-Unie gesloten Verdrag inzake de eliminatie van hun middellange en kortere afstandswapens

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.