20916 NL - wetsvoorstel
Machtiging als bedoeld in artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 tot deelneming door de Staat in de naamloze vennootschap waarin de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. en de Postbank N.V. samenwerken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 11 november 1988 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat de Staat der Nederlanden bij het samengaan van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. en de Postbank N.V. deelneemt in het kapitaal van de naamloze vennootschap waarin beide banken samenwerken, en dat ingevolge artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 (Stb. 671) voor deze deelneming machtiging bij wet is vereist.

1.

Volledige titel

Machtiging als bedoeld in artikel 40 van de Comptabiliteitswet 1976 tot deelneming door de Staat in de naamloze vennootschap waarin de Nederlandsche Middenstandsbank N.V. en de Postbank N.V. samenwerken

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(21 stuks)

2 1 januari 1988, memorie van toelichting, nr. 3     KST20916N3K2
Memorie van toelichting
 
2 11 november 1988, koninklijke boodschap, nr. 1     KST20916N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 11 november 1988, voorstel van wet, nr. 2     KST20916N2K2
Voorstel van wet
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.