Weer een stap tegen uitbuiting en verdringing

Met dank overgenomen van Partij van de Arbeid (PvdA) i, J.W.M. (John) Kerstens i, gepubliceerd op vrijdag 15 januari 2016, 15:38.

Vandaag kondigde minister Asscher aan de Wet Aanpak Schijnconstructies te verruimen en 'm ook volledig van toepassing te verklaren op de transportsector. De Partij van de Arbeid had daar stevig op aangedrongen: juist ook in het vervoer komen schijnconstructies en onderbetaling (te) vaak voor en kan de wet z'n nut bewijzen. Tot nu toe was de transportsector van de wet uitgesloten, onder meer door internationale regelgeving. Die hobbel is nu dus genomen. En dat is goed nieuws voor vrachtwagenchauffeurs.

Niet langer de andere kant opkijken, de schouders ophalen en je handen in onschuld wassen. Daartoe leidt de vorig jaar op initiatief van de Partij van de Arbeid aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies. Door die wet zijn ook opdrachtgevers aansprakelijk geworden voor een correcte naleving van wet en cao bij het uitvoeren van de door hen aan- en uitbestede werkzaamheden. Belangrijke winst bij het tegengaan van verdringing van de ene werknemer door uitbuiting van de andere.

Goed nieuws voor vrachtwagenchauffeurs dus vandaag. Zeker ook in het (internationale) vervoer wordt geregeld gebruik gemaakt van allerlei trucs om de regels te omzeilen: van 'Cyprus'-routes (waarbij chauffeurs die nog nooit een voet op Cyprus hadden gezet goedkope Cypriotische arbeidscontracten moesten ondertekenen) tot allerlei andere schijnconstructies met voornamelijk Oost-Europese chauffeurs, die vaak schandelijk worden onderbetaald met als gevolg dat hun Nederlandse collega's 'te duur' zijn.

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies in de hand zal de naleving van het wettelijk minimumloon, maar ook van cao-afspraken verbeteren. Grote opdrachtgevers als Ikea en Shell zullen dan zelf actie moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat de bedrijven waarmee ze in zee gaan (en de bedrijven waarmee die bedrijven op hun beurt in zee gaan) wel deugen. Datzelfde geldt voor transportondernemingen die een klus aannemen, maar die vervolgens laten verrichten door een ander bedrijf. Doen ze dat niet, dan kunnen ze zelf een gepeperde rekening tegemoetzien.

Overigens blijft de PvdA zich natuurlijk sterk maken om van de wet een zo groot mogelijk succes te maken. Zo hebben we via moties afgedwongen dat gemeenten, provincies en waterschappen (naast Rijkswaterstaat zijn dat ook overheidsopdrachtgevers in bijvoorbeeld de bouw) worden bijgestaan om hun nieuwe verantwoordelijkheden goed op te pakken en moet de renovatie van het Binnenhof een voorbeeldproject worden van goed opdrachtgeverschap. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de sociale werkvoorziening geen last krijgt van het in de wet opgenomen verbod onbeperkt allerlei kosten op het salaris van werknemers in te houden. Wordt door uitzendbureaus met krankzinnige bedragen voor bijvoorbeeld huur of ziektekosten vaak veel te veel geld op het salaris van hun (met name buitenlandse) uitzendkrachten ingehouden waardoor die met een veel te laag loon worden afgescheept, sociale werkplaatsen houden soms bijvoorbeeld de huur in om te voorkómen dat hun werknemers in de problemen komen. Dat mogen ze blijven doen.