34383 - Doorvoeren van de wijziging van richtlijn 2013/34/EU over bekendmaking van niet-financiŽle informatie door grote ondernemingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 13†januari†2016 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het gelet op Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiŽle informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330) noodzakelijk is Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiŽle informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PbEU 2014, L 330)

 

2.

Documenten

(28 stuks)

2 13†januari†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 13†januari†2016, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 13†januari†2016, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 13†januari†2016, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST343831
Koninklijke boodschap
 
2 13†januari†2016, voorstel van wet, nr. 2     KST343832
Voorstel van wet
 
2 13†januari†2016, memorie van toelichting, nr. 3     KST343833
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, het betrokken EU-dossier, de betrokken EU-wetgeving, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.