22901 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 6 november 1992 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het noodzakelijk is de Wet bedreigde uitheemse diersoorten te wijzigen teneinde volledig uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantesoorten (Trb. 1975, 23) en aan verordening (EEG) nr. 3626/82 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 december 1982 betreffende de toepassing in de Gemeenschap van de Overeenkomst inzake de interna tionale handel in bedreigde in het wild levende dier-en plantesoorten (PbEGL 384), alsmede teneinde toekomstige internationale regelen op het gebied van de in het bezit van en de handel in bedreigde dier-en plantesoorten eenvoudig te kunnen uitvoeren.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet bedreigde uitheemse diersoorten

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.