34378 - Bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 22 februari 2020
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 24†december†2015 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de pensioenregeling worden verduidelijkt.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en een amendement ingediend.

3.

Documenten

(23 stuks)

2 24†december†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST343781
Koninklijke boodschap
 
2 24†december†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 24†december†2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343782
Voorstel van wet
 
2 24†december†2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 24†december†2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343783
Memorie van toelichting
 
2 24†december†2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.