COM(2015)906 - Derde verslag over de vorderingen van Kosovo* om volgens het stappenplan visumliberalisering mogelijk te maken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 2 december 2020
kalender

COM(2015)906 EUe - Verslag
Derde verslag over de vorderingen van Kosovo* om volgens het stappenplan visumliberalisering mogelijk te maken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Derde verslag over de vorderingen van Kosovo* om volgens het stappenplan visumliberalisering mogelijk te maken

officiële Engelstalige titel

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Third report on progress by Kosovo* in fulfilling the requirements of the visa liberalisation roadmap
 
Rechtsinstrument Verslag
COM-nummer i COM(2015)906 NLEN
Celex-nummer i 52015DC0906

2.

Key dates

Document 18-12-2015
Online publicatie 18-12-2015

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.