Motie Segers c.s. over het afkeuren van het onder de verantwoordelijkheid van de minister-president gevoerde beleid - Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Deze motie i is onder nr. 7 toegevoegd aan dossier 34362 - Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over het afkeuren van het onder de verantwoordelijkheid van de minister-president gevoerde beleid
Document­datum 16-12-2015
Publicatie­datum 17-12-2015
Nummer KST343627
Kenmerk 34362, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 362 Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld 16 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

kennisnemend van de conclusies van het rapport van de commissie-Oosting;

keurt het onder de verantwoordelijkheid van de Minister-President gevoerde beleid af,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Roemer

Van Haersma Buma

Pechtold

Wilders

Klaver

Krol

Thieme


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.