34366 NL - evaluatie
Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

1.

Volledige titel

Evaluatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

2.

Documenten

(6 stuks)

2 16 december 2015, brief, nr. 1     KST343661
Brief regering; Aanbieding eindrapport wetsevaluatie WNT 2013-2015
 
2 11 februari 2016, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST343662
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2016, over de Evaluatie van de Wet normering topinkomens (WNT)
vergadering: 27 januari 2016
 
2 9 oktober 2018, brief, nr. 3     KST343663
Brief regering; Plan van aanpak tweede wetsevaluatie Wet normering topinkomens (WNT)
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.