Brief regering; Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. Rapport Commissie Oosting - Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 34362 - Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking; Brief regering; Uitstel beantwoording Kamervragen n.a.v. Rapport Commissie Oosting
Document­datum 16-12-2015
Publicatie­datum 16-12-2015
Nummer KST343623
Kenmerk 34362, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 362 Rapport van de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 december 2015

Uw Kamer heeft mij afgelopen vrijdag rond 18.00 uur verzocht 250 aan mij, de Minister-President en de commissie Oosting gestelde vragen over de rapporten van de commissie Oosting en de Erfgoedinspectie, vandaag voor 17.00 uur te beantwoorden. De hoeveelheid vragen en de benodigde afstemming hebben tot gevolg dat ik helaas niet aan de gestelde termijn kan voldoen.

Het gehele weekend is gewerkt aan de beantwoording van de vragen en ook vandaag wordt alles in het werk gesteld om de door uw Kamer gestelde vragen aan mij, de Minister-President en de commissie Oosting zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik zal de brief met antwoorden uiterlijk morgen om 14:00 uur aan uw Kamer doen toekomen.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.