Geef student de kans zich breder te ontwikkelen

Met dank overgenomen van M. (Mohammed) Mohandis i, gepubliceerd op maandag 14 december 2015, 14:37.

Studenten moeten de ruimte krijgen om zich ook naast de studie te ontwikkelen. Het moet afgelopen zijn met de druk om in sneltreinvaart af te studeren. Daarom presenteer ik vandaag samen met de VVD, de landelijke studentenvakbond (LSVb) en de UvA/HvA een plan om naast het reguliere collegegeld studenten ook de mogelijkheid te geven per vak te betalen. Dat scheelt als je de studie wil combineren met bijvoorbeeld een bestuursfunctie of een eigen bedrijf. Als je dan minder vakken volgt betaal je alleen voor het genoten onderwijs.

Wij willen af van het rendementsdenken. Leren doen we steeds meer een leven lang en daarom moet de financiering de student volgen, niet andersom. Zo stellen we de student en zijn dromen centraal, niet het financieringssysteem. In de Volkskrant lichten we dat plan verder toe.

Maar er zijn meer manieren waarop universiteiten proberen hun studenten door hun studie te jagen. Bijvoorbeeld door studiepunten na vier jaar ongeldig te verklaren. Als je dan na vier jaar nog niet afgestudeerd bent, moet je weer van voor af aan beginnen. Onderwijsinstellingen mogen wat mij betreft de cijfers die studenten hebben behaald niet laten vervallen, tenzij de inhoud van de stof tussentijds echt is verouderd. Daarom willen we dat de wet op dit punt wordt aangepast.

Ook moet de het aantal studenten dat voortijdig uitvalt in het hoger onderwijs echt omlaag. Nu er extra geld vrijkomt om kleinschaliger onderwijs met betere begeleiding mogelijk te maken, willen we dat onderwijsinstellingen ambities durven formuleren om de uitval in 2025 te verminderen.

Studenten en docenten gaan de komende jaren merken dat er structureel meer geld voor het hoger onderwijs beschikbaar komt. De begeleiding in het onderwijs wordt intensiever door het aantrekken van meer docenten en het onderwijs wordt kleinschaliger. Studeren is meer dan alleen je studie, en daarom willen we dat studenten ook de ruimte krijgen zich in hun studietijd verder te ontwikkelen. Op die manier werken we aan het hoger onderwijs van de toekomst en zorgen we ervoor dat alle studenten het beste uit zichzelf kunnen halen.