De natuur mooier in 2016

Met dank overgenomen van H.J.M. (Henk) Leenders i, gepubliceerd op woensdag 9 december 2015, 2:55.
De natuur mooier in 2016
Bron: Partij van de Arbeid

Foto Wikipedia / Rasbak

Genieten van groen, water en landschap. Veel mensen doen het iedere week. Natuur is van groot belang. We genieten ervan, het houdt ons gezond en natuur kent ook een intrinsieke waarde. Daarom heb ik bij de begroting natuur voorstellen gedaan die de natuur in 2016 weer iets mooier maken.

Ten eerste hebben wij ons hard gemaakt voor de weidevogels in Nederland. Het gaat namelijk niet goed met de grutto en de veldleeuwerik. Eerder had ik daarom al samen met GroenLinks gevraagd om een plan van aanpak. Staatssecretaris Van Dam heeft daarop aangekondigd dat hij aan de slag gaat om de weidevogelpopulatie te herstellen. Daarnaast heeft de Kamer ingestemd met een voorstel van GroenLinks en mijzelf om anderhalf miljoen extra vrij te maken voor boeren die voorop lopen bij weidevogelbeheer.

Daarnaast willen wij dat mensen die vrijwillig helpen in de natuur goed ondersteund worden. Op dit moment zijn er meer dan 100.000 van deze natuurvrijwilligers. Zij helpen met het beheer van allerlei natuurgebieden, bescherming van soorten en het uitvoeren van tellingen. Hun maatschappelijke waarde is onbetaalbaar. Niets is frustrerender dan je willen inzetten voor de natuur, maar door onvoldoende ondersteuning niet te kunnen helpen. Ik wil daarom dat de staatssecretaris er samen met de provincies voor gaat zorgen dat er voldoende begeleiding is.

Tot slot mag er wat ons betreft niet gemorreld worden aan het niveau van natuurbescherming die we in Nederland en Europa hebben. In Europa wordt namelijk gelobbyd voor het versoepelen van wetten en regels die onze natuur moeten beschermen. Dat mogen we niet laten gebeuren. Vooral de zogenaamde Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn staan onder druk. De Tweede Kamer heeft eerder al uitgesproken dat de huidige Europese doelen wat ons betreft het minimum aan bescherming zijn. Ik heb er daarnaast op aangedrongen dat de Nederlandse regering in Europa dit standpunt gaat ook actief uitdragen.