Motie van het lid Nijkerken-de Haan over de effectiviteit van re-integratieprojecten

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op donderdag 3 december 2015, 2:49.

MOTIE

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er jaarlijks enkele miljarden euro’s worden uitgegeven aan re-integratie;

Constaterende dat de rapporteurs bij de begroting SZW 2016 als ook de rapporteurs bij de verantwoordingsstukken SZW 2015 hebben gewezen op het gebrek aan inzicht van de effectiviteit van de re-integratie en de relatie daarvan met de gemaakte kosten;

Overwegende dat wellicht meer mensen een kans krijgen op de arbeidsmarkt door inschakeling van private partijen die middels een pay-for-success-contract een investering doen, deze investering en eventueel rendement pas terug krijgen als daadwerkelijke uitstroom gerealiseerd wordt en hiermee de effectiviteit van re-integratie wordt vergroot;

Overwegende dat er al projecten zoals bijvoorbeeld Werkplaats Rotterdam Zuid met dit principe aan de slag zijn gegaan;

Verzoekt de regering de ontwikkelingen van deze re-integratie projecten op basis van pay-for-success nauw te volgen met name gelet op de effectiviteit van de aanpak, eventuele wettelijke obstakels te identificeren en zo nodig weg te nemen en de Kamer hierover met regelmaat te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijkerken-de Haan