Motie van de leden Nijkerken-de Haan en Kerstens over vervullen van vacatures in de grensregio's

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op donderdag 3 december 2015, 2:49.

MOTIE

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat er veel vacatures zijn over de Duitse en Belgische grens;

Constaterende dat er een initiatief ligt voor een gezamenlijk Sectorplan van de grensregio’s waarbij de intentie is zoveel mogelijk gebruik te maken van effectieve bestaande initiatieven van gemeenten,

Constaterende dat de sociale dienst Pentasz, Zuid Limburg, een zeer eenvoudige methode heeft ontwikkeld waar een medewerker die de arbeidsmarkt over de grens goed kent werknemers en werkgevers aan elkaar koppelt en mensen begeleidt in hun sollicitatieproces

Overwegende dat deze aanpak succesvol is omdat veel mensen nu aan het werk zijn

Verzoekt de regering deze ‘Pentasz aanpak’ voor zowel de Duitse als de Belgische arbeidsmarkt als voorwaarde voor uitvoering mee te geven bij de toekenning van de middelen voor het Sectorplan grensregio's en voor gemeenten die een dergelijke aanpak willen volgen 2 miljoen euro beschikbaar te stellen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Nijkerken-de Haan

Kerstens