Snel duidelijkheid over zorgpolis

Met dank overgenomen van L.Th. (Lea) Bouwmeester i, gepubliceerd op dinsdag 8 december 2015, 17:08.

Om een zorgpolis te kiezen is duidelijke informatie nodig, maar daar ontbreekt het nu nogal eens aan. Veel mensen ervaren de jaarlijkse overstapperiode als een doolhof, waarbij ze geen idee hebben bij wie ze zorg krijgen als ze nu hun polis afsluiten. Dat komt onder meer omdat nog niet alle contracten met de ziekenhuizen rond zijn. Aan deze onduidelijkheid moet een einde komen, daarom wil ik dat de minister ingrijpt om te zorgen dat voor iedereen de benodigde informatie beschikbaar is om een polis te kunnen kiezen.

Ik maak me al langer zorgen over het jaarlijkse overstapcircus. Er zijn meer dan 1400 zorgpolissen om uit te kiezen, het is dan ook niet verwonderlijk dat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien. Er is zelfs een complete commerciële markt ontstaan aan zorgpolis-vergelijkingssites die geld verdienen aan het adviseren over een polis. Deze sites zijn niet altijd even transparant. Terwijl we toch van de financiële crisis wel geleerd hebben dat mensen in de problemen komen als er te veel en onduidelijke producten zijn. Hier moet dus echt een einde aan komen. Als je zorg nodig hebt moet je altijd kunnen vertrouwen op zorg en niet voor verrassingen komen te staan.

Dit jaar is er meer onduidelijkheid dan ooit. Dat komt omdat zorgverzekeraars en ziekenhuizen nog niet alle contracten rond hebben. Daar kan een goede reden voor zijn en dat vraagt zeker om een oplossing. Maar dat wil niet zeggen dat de verzekerde dan maar zonder informatie moet blijven zitten. Het is het niet eerlijk dat de verzekerden hierdoor in de kou staan. Je moet voor 1 januari de polis opzeggen om over te kunnen stappen, maar de benodigde informatie om te bepalen of je over wil stappen, is niet gereed. Hoog tijd dus dat de minister ingrijpt.

Allereerst willen we dat verzekerden meer bedenktijd krijgen, ingaande vanaf het moment dat alle contracten zijn gesloten. Zodat goed afgewogen kan worden welke polis bij iemand past. Ten tweede wil ik dat als er niet meer bedenktijd wordt gegeven, mensen minimaal het aanbod krijgt dat bij dit jaar geldt.

Daarnaast laten al deze problemen rond het niet tijdig contracteren zien dat het huidige zorgsysteem niet goed werkt. We kunnen het niet aan de markt overlaten. En de toezichthouder NZa komt niet voor mensen op. Er is dus sturing vanuit de overheid nodig om te zorgen dat contracten tijdig zijn gesloten en verzekerden goed geïnformeerd. Zodat volgend jaar de zorgpolissen in aantal en inhoud begrijpelijk zijn. Weg met het doolhof, naar glasheldere afspraken en duidelijkheid vooraf.