Grondwetsherziening 1956

In 1956 werd de Grondwet herzien ten aanzien van de ledenaantallen van Eerste en Tweede Kamer, de schadeloosstelling, kosten en pensioen van leden van de Tweede Kamer, kostenvergoeding voor leden van de Eerste Kamer, de krijgsmacht, de buitenlandse betrekkingen en aanpassing aan de nieuwe rechtsorde van het Koninkrijk.

Verder kwam er een additioneel artikel over toezicht op gemeenten in nieuw ingepolderde, niet-provinciaal ingedeelde gebieden.

onderwerp

kamerstuk

indiening

eerste lezing

stemming TK*

eerste lezing

stemming EK

kamerstuk

tweede lezing stemming TK

tweede lezing stemming EK

schadeloosstelling leden EK

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

schadeloosstelling leden TK

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

toezicht gemeenten nog niet-provinciaal ingedeelde gebieden

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

bepalingen betreffende de provincië

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

uitbreiding aantal leden EK

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: 70-6 (tegen VVD)

23-8-1956: 36-1 (tegen 1 VVD)

uitbreiding aantal leden TK

4.022

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: 71-6 (tegen VVD)

23-8-1956: 36-1 (tegen 1 VVD)

vervangen term zee- en landmacht door krijgsmacht

4.023

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.402

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

vervallen artt. 198-199 (uitzenden dienstplichtingen naar overzeese Rijksdelen)

4.023

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.402

11-07-1956: 72-2 (tegen CPN)

21-8-1956: 36-1 (tegen CPN)

buitenlandse betrekkingen (stilzwijgende goedkeuring verdragen)

4.133

13-7-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.402

11-7-1956: 75-2 (tegen CPN)

21-8-1956: 36-1 (tegen CPN)

nieuwe rechtsorde (Statuut voor het Koninkrijk, vervallen Indonesië)

4.144

22-10-1955

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.402

11-7-1956: 74-2 (tegen CPN)

21-8-1956: 36-1 (tegen CPN)

parlementair vacuüm (in. Oud)

4.248

10-2-1956

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.404

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: verworpen, geen 2/3e meerderheid 18-16 (tegen PvdA, 2 KVP, 1 ARP)

artt. 90 en 195 (aanduiding krijgsmacht i.p.v. zee- en landmacht)

4.269

2-3-1956

22-2-1956: a.s.

25-4-1956

4.403

11-7-1956: a.s.

21-8-1956: a.s.

  • a.s.=met algemene stemmen