Procedures en brieven, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 29 mei 2020
kalender

Procedures en brieven, Den Haag

Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 13 oktober 2016 10:30 - 12:00
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer i Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ) i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ) i

 • Adviesaanvraag Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541 i)

  Te behandelen:

  • 2016Z18143 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 4 oktober 2016 - L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

   Adviesaanvraag Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) inzake het initiatiefwetsvoorstel van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (34541 i)

   Besluit: De Kamer zal worden verzocht de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) te verzoeken advies uit te brengen over het voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind (Kamerstuk 34541 i).

 • Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

  Te behandelen:

  • 34079 i Initiatiefwetgeving d.d. 13 november 2014 - L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

   Voorstel van wet van het lid Voortman houdende vastlegging in de Vreemdelingenwet 2000 van rechten die vreemdelingen ontlenen aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, het Aanvullend Protocol bij die Overeenkomst of Besluit nr. 1/80 van de Associatieraad EEG-Turkije

   Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 24 november 2016.

 • Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
 • Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 37.2 'Toegang, toelating en opvang vreemdelingen' (DG Vreemdelingenzaken)

  Te behandelen:

  • 33199 i-16 i Brief regering d.d. 23 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Aankondiging beleidsdoorlichting artikel 37.2 'Toegang, toelating en opvang vreemdelingen'

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Wettelijke openbaarmakingsplicht bestuurshandelen van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) inzake toezicht en handhaving

  Te behandelen:

  • 33662 i-27 i Brief regering d.d. 26 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Wettelijke openbaarmakingsplicht bestuurshandelen van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) inzake toezicht en handhaving

   Besluit: Te zijner tijd betrekken bij de behandeling van de in voorbereiding zijnde Uitvoeringswet bij de Algemene gegevensbeschermingsverordening.

 • Wob-besluit AD en Wob-besluit RTL

  Te behandelen:

  • 29628 i-664 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Wob-besluit AD en Wob-besluit RTL over gegevens over de werkzaamheden en afspraken rondom de woning van een korpschef

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Reactie op uitzending van Pauw op 2 september 2016 inzake Volkert van der G.

  Te behandelen:

  • 34550-VI i-i Brief regering d.d. 27 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op het verzoek van de commissie over de uitzending van Pauw op 2 september 2016 inzake Volkert van der G.

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing”

  Te behandelen:

  • 17050 i-531 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing”

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de kabinetsreactie op het onderzoek “Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing” op 28 september 2016.

   • 17050 i-531 i Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderzoek “Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing”

    download document(PDF)

 • Positionering en financiering rechtspraak

  Te behandelen:

  • 29279 i-352 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Positionering en financiering rechtspraak

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over de rechtspraak op 29 september 2016.

 • Beoordeling van twee amendementen van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 34 086 i, nrs. 12 i en 26 i) inzake wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Te behandelen:

  • 34086 i-38 i Brief regering d.d. 29 september 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Beoordeling van twee amendementen van het lid Van der Staaij c.s. (Kamerstuk 34 086 i, nrs. 12 i en 26 i) inzake wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

   Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstuk 34086 i).

 • De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC (Kamerstuk 32 761 i, nr. 106 i)

  Te behandelen:

  • 34388 i-i Brief regering d.d. 4 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

   • 34388 i-i De rol van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bij databeveiliging en een reactie op de motie van het lid Verhoeven over een actieve rol van het NSCC

    download document(PDF)

 • Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat verstek gaan bij verplichte test’

  Te behandelen:

  • 29628 i-665 i Brief regering d.d. 4 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van de commissie over het bericht ‘Politie laat verstek gaan bij verplichte test’

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans

  Te behandelen:

  • 28638 i-149 i Brief regering d.d. 4 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Stand van zaken onderzoeksteam 13 Oceans

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman "Waar is mijn auto?"

  Te behandelen:

  • 29628 i-666 i Brief regering d.d. 4 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Beleidsreactie onderzoek Nationale Ombudsman "Waar is mijn auto?"

   Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen op 17 november 2016.

 • WODC-rapport 'Hoe lopen de hazen'

  Te behandelen:

  • 28286 i-886 i Brief regering d.d. 5 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   WODC-rapport 'Hoe lopen de hazen; de stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing'

   Besluit: Betrekken bij het plenaire debat over het burgerinitiatief “Een dier is geen ding”.

 • Beantwoording loterijvragen in traject wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime en toezending Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen

  Te behandelen:

  • 24557 i-143 i Brief regering d.d. 26 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Beantwoording loterijvragen in traject wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime en toezending Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen

   Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34471 i).

 • Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme

  Te behandelen:

  • 33826 i-18 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Rapport van het Subcomité ter preventie van foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing naar aanleiding van een adviserend bezoek inzake het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Asielbeleid ten aanzien van Oeigoeren uit China

  Te behandelen:

  • 19637 i-2235 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Asielbeleid ten aanzien van Oeigoeren uit China

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5 oktober 2016.

 • Toezeggingen op het gebied van vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  • 19637 i-2236 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Toezeggingen op het gebied van vreemdelingen- en asielbeleid

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5 oktober 2016.

 • Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2016, over het bericht ‘Kwart van alle taakstraffen niet uitgevoerd’

  Te behandelen:

  • 29270 i-113 i Brief regering d.d. 27 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2016, over het bericht ‘Kwart van alle taakstraffen niet uitgevoerd’

   Besluit: Betrokken bij de plenaire behandeling van wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Kamerstuk 34086 i).

   • 29270 i-113 i Reactie op verzoek van het lid Helder, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2016, over het bericht ‘Kwart van alle taakstraffen niet uitgevoerd’

    download document(PDF)

 • Derde voortgangsrapportage huisvesting vergunninghouders in Nederland

  Te behandelen:

 • Beleidsreactie incidentonderzoek Udo D.

  Te behandelen:

  • 29452 i-204 i Brief regering d.d. 30 september 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Beleidsreactie incidentonderzoek Udo D.

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg over tbs op 3 november 2016.

 • Toezegging naar aanleiding van VAO van 28 september 2016 over de migrantenkampen in Calais

  Te behandelen:

  • 19637 i-2240 i Brief regering d.d. 4 oktober 2016 - K.H.D.M. Dijkhoff, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

   Toezegging naar aanleiding van VAO van 28 september 2016 over de migrantenkampen in Calais

   Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 5 oktober 2016.

 • Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering

  Te behandelen:

  • 31477 i-17 i Brief regering d.d. 5 oktober 2016 - J.R.V.A. Dijsselbloem, minister van Financiën

   Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg Witwassen en aanpak Misbruik Vastgoed op 6 oktober 2016.

 • Vervolg behandeling tweede hervormingspakket Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (GEAS)
 • Uitnodiging Troika Working Group for the establishment of the Joint Parliamentary Scrutiny Group of Europol van het Parlement van Slowakije voor deelname aan enquête
 • Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer
 • Uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering

  Te behandelen:

  • 22112 i-2216 i Brief regering d.d. 7 oktober 2016 - G.A. van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie

   Uitstelbericht aanbieding fiche EU-Certificering

   Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

 • Fiche: Besluit meerjarenkader 2018-2022 EU-grondrechtenagentschap (FRA)

  Te behandelen:

  • 22112 i-2197 i Brief regering d.d. 9 september 2016 - A.G. Koenders, minister van Buitenlandse Zaken

   Fiche: Besluit meerjarenkader 2018-2022 EU-grondrechtenagentschap (FRA)

   Besluit: Geagendeerd voor het algemeen overleg JBZ-Raad op 13 en 14 oktober 2016 op 12 oktober 2016.

 • Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt”

  Te behandelen:

  • 34565 i Initiatiefnota d.d. 5 oktober 2016 - J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

   Initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden: “Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet: als vrouw of man ben je in Nederland, ongeacht je afkomst en religie, vrij om je liefdesleven zo in te richten als je wilt”

   Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 17 november 2016.

 • Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  • 34550-VI i-i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 6 oktober 2016 - A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

   Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017 (hoofdstuk VI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

   Besluit: Geagendeerd voor de technische briefing verzorgd door de Algemene Rekenkamer op 26 oktober 2016.

   Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

 • Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie

  Te behandelen:

  • 34550-VI i-i Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 6 oktober 2016 - A.P. Visser, president van de Algemene Rekenkamer

   Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2017-2021 en het ontwerpbeheerplan 2017 van de nationale politie

   Besluit: Geagendeerd voor de technische briefing verzorgd door de Algemene Rekenkamer op 26 oktober 2016.

   Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling.

 • Gesprek met de Hongaarse minister van Justitie op 5 december 2016

  Te behandelen:

  • 2016Z18755 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 oktober 2016 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

   Gesprek met de Hongaarse minister van Justitie op 5 december 2016

   Besluit: Aan de Hongaarse ambassade zal worden gevraagd of de ontvangst van de Hongaarse minister van Justitie kan plaatsvinden op een andere datum. Indien dit niet het geval is, zal de ontvangst eventueel op maandagochtend 5 december kunnen plaatsvinden indien daar voldoende belangstelling voor is (inventarisatie per mail).

   • Er zijn geen documenten bij deze zaak
 • Gesprek van Terre des Hommes, IJM en de EO over webcamseks met minderjarigen op 3 november 2016.

  Te behandelen:

  • 2016Z18772 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 12 oktober 2016 - Indiener/ondertekenaar n.v.t., Functie n.v.t.

   Gesprek van Terre des Hommes, IJM en de EO over webcamseks met minderjarigen op 3 november 2016

   Besluit: Het verzoek van Terre des Hommes, de International Justice Mission en de Evangelische Omroep om een gesprek met vertoning van een documentaire wordt gehonoreerd, doch niet 3 november 2016. Er zal naar een geschikte datum worden gezocht voor het gesprek.

   • Er zijn geen documenten bij deze zaak
 • Rappel gevraagde brief over “de tegenstrijdige berichten in de drugssmokkel: het terugbrengen van douanemedewerkers in Rotterdam en de bestrijding van de drugssmokkel”

  Te behandelen:

  • 2016Z18906 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 oktober 2016 - C.J.E. Kooiman, Tweede Kamerlid

   Rappel gevraagde brief over “de tegenstrijdige berichten in de drugssmokkel: het terugbrengen van douanemedewerkers in Rotterdam en de bestrijding van de drugssmokkel”

   Besluit: De minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën zullen worden verzocht de tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 oktober 2016 gevraagde brief over "de tegenstrijdige berichten in de drugssmokkel: het terugbrengen van douanemedewerkers in Rotterdam en de bestrijding van de drugssmokkel”, alsook over eventueel nagekomen berichtgeving ter zake, zo spoedig mogelijk aan de Kamer te doen toekomen.

 • Algemeen overleg over het Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  • 2016Z18914 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 13 oktober 2016 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

   Algemeen overleg over het Europees Openbaar Ministerie

   Besluit: Er zal een algemeen overleg worden gepland over het Europees Openbaar Ministerie vóór het algemeen overleg over de JBZ-raad op 7 december 2016.

   • Er zijn geen documenten bij deze zaak

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissie i hield zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegde daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie i.

3.

Meer over...