Kamervragen over het bericht dat Amsterdam nee zegt tegen taaleis bijstand

Met dank overgenomen van Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i, gepubliceerd op dinsdag 1 december 2015, 2:43.

1 Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Amsterdam nee zegt tegen de taaleis in de bijstand?1)

2 Bent u bekend met het bericht dat de gemeente Amsterdam gratis dierenartsbezoeken voor minima gaat aanbieden? 2)

3 Bent u het met de VVD eens dat het beheersen van de Nederlandse taal cruciaal is voor het succesvol deelnemen aan onze maatschappij?

4 Bent u het met de VVD eens dat het niet handhaven van de taaleis een succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt in de weg staat en hiermee betrokkenen ontneemt van hun kansen?

4 Wat is uw mening over de wijze waarop de gemeente Amsterdam invulling lijkt te gaan geven aan de verplichte taaleis?

5 Bent u net als de VVD van mening dat het bizar is dat de gemeente Amsterdam wel gratis bezoeken bij dierenartsen voor minima aanbiedt, en hier 400.000 euro voor begroot voor 9 maanden, en tegelijkertijd stelt dat het niet genoeg middelen heeft om handhaving van de wettelijke taaleis in de Participatiewet te financieren?

6 Welke acties bent u van plan te ondernemen om de wettelijke taaleis vanaf 1 januari 2016 in alle gemeenten volgens de letter én geest van de wet te handhaven?

  • 1) 
    Trouw 25 november 2015
  • 2) 
    Algemeen Dagblad 24 november 2015