34350 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2015 (Najaarsnota) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 17 juni 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 30 november 2015 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

 

2.

Documenten

(10 stuks)

2 30 november 2015, voorstel van wet, nr. 1     KST34350VI1N1
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 30 november 2015, voorstel van wet, 34350-VI, nr. 1    
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 30 november 2015, memorie van toelichting, nr. 2     KST34350VI2
Memorie van toelichting
 
2 30 november 2015, memorie van toelichting, 34350-VI, nr. 2    
Memorie van toelichting
 
2 10 december 2015, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST34350VI3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.