34300 XVII, nr. 50 - Motie Klaver/Jan Vos over een meerjarenplan klimaatfinanciering - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Deze motie werd op 26 november 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Jesse Klaver (GL) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 en was mede ondertekend door Jan Vos (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, een meerjarenplan klimaatfinanciering vast te stellen tot 2020 en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Kamer.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 26 november 2015, motie, nr. 50     KST34300XVII50
Motie Klaver/Jan Vos over een meerjarenplan klimaatfinanciering
 

2.

Dossier