34346 NL - ongeclassificeerd
Burgerinitiatief "Ons Geld”

1.

Volledige titel

Burgerinitiatief "Ons Geld”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 13 moties ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 26 november 2015, brief, nr. 1     KST343461
Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Financiën voor het behandelen van het Burgerinitiatief "Ons Geld”
 
2 2 februari 2016, brief, nr. 2     KST343462
Brief regering; Kabinetsreactie op het burgerinitiatief “Ons Geld”
 
2 16 maart 2016, motie, nr. 3     KST343463
Motie Wassenberg/Thieme over onderzoek naar alternatieven voor het huidige geldsysteem
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.