NOC*NSF blij met tegengaan matchfixing in nieuwe gokwet

Met dank overgenomen van J. (Jeroen) van Wijngaarden i, gepubliceerd op maandag 23 november 2015, 3:13.

NOC*NSF blij met tegengaan matchfixing in nieuwe gokwet

ARNHEM - NOC*NSF is goed te spreken over de voorstellen van regeringspartijen VVD en PvdA om de aanpak van matchfixing prioriteit te laten zijn in de nieuwe wet die online kansspelen reguleert. Het reguleren van de markt is een belangrijke stap in het voorkómen van matchfixing en van belang voor het handhaven van het vertrouwen in de sport. Door extra spelregels kan invulling worden gegeven aan een verantwoord en aantrekkelijk aanbod van online sportweddenschappen en wordt tegelijkertijd het risico op matchfixing beperkt. Uit onderzoek blijkt dat zich wereldwijd jaarlijks tussen de driehonderd en zevenhonderd aantoonbare gevallen van matchfixing voordoen in tal van sporten. Dit is hoogstwaarschijnlijk het topje van de ijsberg, aangezien matchfixing lastig aantoonbaar is. In landen waar matchfixing zich op grote schaal heeft voorgedaan, zoals in Azië, zijn de tribunes nu leeg, hebben sponsoren zich teruggetrokken en is het vertrouwen in de sport volledig verdwenen. Sporters, trainers, coaches, scheidsrechters en bestuursleden zijn niet langer veilig. Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF: “De desastreuze impact van matchfixing onderstreept het belang om bij de regulering van online kansspelen goede maatregelen te nemen om de integriteit van sport te beschermen.” Legaal online gokken op bijvoorbeeld de eindstand, een tussenstand, of de topscoorder, kan zodra de nieuwe wet een feit is wat NOC*NSF betreft zeker wel. Gokken op een sportwedstrijd kan leuk zijn, zeker als je een prijs wint. Om de sport te beschermen, wil NOC*NSF geen sportweddenschappen die matchfixing in de hand werken. Gokken op het krijgen van een rode kaart, of het maken van een dubbele fout, zijn simpel door één persoon te manipuleren en zijn te gevoelig gebleken voor matchfixing. Dit soort sportweddenschappen moeten in de ogen van NOC*NSF daarom niet legaal worden. Diverse sportbonden, waaronder de KNVB en de KNLTB, hebben matchfixing hoog op de agenda staan en voeren programma’s uit om de risico’s te beperken. NOC*NSF heeft in samenspraak met sportbonden, onafhankelijke experts en het ministerie van VWS een instrumentarium ontwikkeld om matchfixing te bestrijden, met de volgende onderdelen: • Preventie- en voorlichting voor sporters, officials en coaches • Blauwdruk regelgeving voor tuchtrecht voor sportbonden aangaande matchfixing • Inrichting en open stellen van Vertrouwenspunt Sport waar melding gedaan kan worden • Budget voor onderzoek naar concrete matchfixingzaken