34344 - Wet variabele pensioenuitkering - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 22 februari 2020
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 23†november†2015 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is een variabele pensioenuitkering in te voeren.

Het Tweede Kamerlid Lodders heeft op 14 juli 2015 een initiatiefwetsvoorstel met een vergelijkbare strekking ingediend: Initiatiefvoorstel Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden†i.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met invoering van een variabele uitkering (Wet variabele pensioenuitkering)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(22 stuks)

2 23†november†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 23†november†2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 23†november†2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 23†november†2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST343441
Koninklijke boodschap
 
2 23†november†2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343442
Voorstel van wet
 
2 23†november†2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343443
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.