34342 - Mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 20 november 2015 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is onder meer de Wet op het notarisambt te wijzigen in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met de mogelijkheid tot herziening van pensioenfondsen voor het notariaat

 

2.

Documenten

(22 stuks)

2 20 november 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 20 november 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van Wet
 
2 20 november 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 20 november 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST343421
Koninklijke boodschap
 
2 20 november 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343422
Voorstel van Wet
 
2 20 november 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343423
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.