Dank!

Met dank overgenomen van J.G.Ch.A. (Jan) Marijnissen i, gepubliceerd op zondag 15 november 2015, 1:38.

Dezer dagen wordt mij vaak gevraagd: ‘Waar ben je het na meer dan veertig jaar actief voor de partij, waarvan 27 jaar als voorzitter en 14 jaar als fractievoorzitter, het meest trots?’

We kunnen trots zijn op het feit dat we samen met zoveel duizenden mensen de partij tot een factor van betekenis hebben weten te maken. Wat in 1972 begon als een klein clubje hemelbestormers is uitgegroeid tot een professionele organisatie gestoeld op de kracht van meer dan 42.000 leden. We zitten met grote fracties in de Eerste en Tweede Kamer. We zijn met twee mensen vertegenwoordigd in het Europees Parlement; in de helft van de provincies hebben we gedeputeerden, in alle provincies zitten we in de Staten. We hebben ruim 160 afdelingen door het hele land. De meeste zitten in de gemeenteraad, tientallen hebben één of meer wethouders.

Op ideologisch vlak zijn we belangrijk. Wij hebben de term ‘neoliberalisme’ geïntroduceerd in de Nederlandse politiek. Met die term en zijn betekenis duiden we de huidige fase van het kapitalisme. Wij zijn de partij die bij alle vraagstukken de samenhang der dingen en de historische ontwikkeling bezien en benoemen.

Organisatorisch en financieel zijn we op orde. We hebben sinds drie jaar De Moed als ons partijbureau: onbesmettelijk wit, open en transparant, net als de partij zelf.

Na in 2008 gestopt te zijn als fractievoorzitter en in 2010 als Kamerlid, stop ik nu als partijvoorzitter. Vol vertrouwen geef ik mijn invloed over aan een nieuwe generatie, in de wetenschap dat de continuïteit is gegarandeerd. We hebben zoveel jong en toegewijd talent in onze partij: Dat gaat goed komen.

Graag bedank ik iedereen die meegeholpen heeft dit alles tot stand te brengen. Ik wens de hele partij en het aanstaande congres in het bijzonder veel wijsheid, moed en strijdlust toe. Warme groet!