Groot prijsverschil zakelijke- en consumentenpostzegel

Met dank overgenomen van B.Ch. (Bart) de Liefde i, gepubliceerd op maandag 9 november 2015, 3:28.

Op vrijdag 6 november heb ik schriftelijke vragen gesteld aan minister Kamp van Economische zaken over het prijsverschil tussen zakelijke- en consumentenpostzegels.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Bart de Liefde

Consumenten gaan met de verhoging van de postzegelprijs in 2016 73 cent per postzegel betalen. Zakelijke verzenders kunnen al tegen een tarief van 13 cent een brief versturen. Waarom is het voor consumenten zoveel duurder dan voor bedrijven?

Hieronder mijn vragen:

Vragen van het lid De Liefde (VVD) aan de minister van Economische Zaken over de grote verschillen van de postzegelprijs voor consumenten en op de zakelijke markt.

 • 1. 
  Heeft u net als de leden van de VVD-fractie opgemerkt dat met de verhoging van de postzegelprijs naar 73 cent in 2016, terwijl het versturen van een brief op de zakelijke markt voor 13 cent mogelijk is, het verschil tussen het versturen van een brief door een consument of kleine ondernemer via de UPD en het versturen van een brief via de zakelijke markt tot wel 60 cent gaat bedragen? Wat vindt u van dat hele grote prijsverschil?
 • 2. 
  Deelt u de mening dat het versturen van een brief binnen de UPD veel overeenkomsten heeft met het versturen van een brief via de zakelijke markt? Zo nee, waarom niet? Deelt u het standpunt dat er wat betreft sortering en bezorging geen noemenswaardige verschillen zijn tussen de UPD en de zakelijke markt? Zo nee, waarom niet?
 • 3. 
  Hoe kan het verschil van tot wel 60 cent per poststuk tussen de UPD en zakelijke markt volgens u worden verklaard? Dat kan toch niet alleen verklaard worden door de wijze van collecteren? Zo ja, waaruit blijkt dat?
 • 4. 
  Wat is uw mening over het feit dat de prijs van de reguliere postzegel de afgelopen jaren tientallen procenten is gestegen en de tarieven van PostNL voor zakelijke 72-uurs-post de afgelopen jaren zijn gedaald? Vind u het ook opvallend dat daardoor het verschil in kosten tussen het versturen van een zakelijke brief en een brief binnen de UPD meer dan verdubbeld is sinds 2010? Zo nee, waarom niet? Kunt u dit grote verschil uitleggen aan de consument die tientallen procenten meer moet betalen voor het kaartje naar oma of de brief naar een stille liefde? Zo ja, wat zegt u dan?
 • 5. 
  Bent u bereid de ACM te verzoeken/opdracht te geven een marktanalyse van de zakelijke 72-uursmarkt te laten uitvoeren, om daarmee duidelijkheid te krijgen over onder meer de prijsopbouw en kostenstructuren in die markt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn kan die uitgevoerd worden?