Kamervragen Straus en Mulder over vervangersproblematiek in het onderwijs

Met dank overgenomen van A. (Anne) Mulder i, gepubliceerd op donderdag 5 november 2015, 15:13.

Het Roermondse kamerlid Karin Straus heeft samen met haar Haagse VVD-collega Anne Mulder schriftelijke vragen gesteld aan minister van Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over vervangersproblematiek in het basisonderwijs.

Sinds 1 juni is namelijk een nieuwe wet in werking getreden bedoeld om werknemers sneller een vast dienstverband te laten krijgen. Die nieuwe wet heeft ook gevolgen voor het basisonderwijs. Daar wordt immers veel gewerkt met vervangers als vaste leerkrachten ziek zijn.

Vervangers mogen volgens de nieuwe regels maximaal drie keer vervangen, anders is de werkgever verplicht een vast dienstverband aan te bieden. Het gevolg daarvan is dat er problemen rijzen rondom de beschikbaarheid van vervangers. Dat kan weer tot gevolg hebben dat kinderen mogelijk naar huis gestuurd moeten worden.

De VVD heeft Minister Asscher daar al eerder vragen over gesteld. Asscher stelde toen echter dat er genoeg alternatieven waren om vervangers te organiseren.

De in de regio Venlo actieve stichting Kerobei voor primair onderwijs heeft een brief gestuurd aan ouders waarin dit probleem wordt aangekaart. Kerobei schrijft hierin dat de stichting in het uiterste geval zelfs kinderen naar huis moet sturen.

De VVD-kamerleden Mulder en Straus willen van minister en staatssecretaris weten wat zij gaan doen om dit probleem op te lossen.

Bron: http://www.dichtbij.nl/roermond/onderwijs/artikel/4183800/kamervragen-straus-over-vervangersproblematiek-in-het-basisonderwijs.aspx