Bijeenkomst: Belasting en Ongelijkheid (Amsterdam) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 9 augustus 2020
kalender

Bijeenkomst: Belasting en Ongelijkheid (Amsterdam)

datum 22 november 2015
plaats Amsterdam
aanwezigen C.A. (Flip) de Kam i, V.A. (Ed) Groot i e.a.
organisatie Partij van de Arbeid (PvdA) i

Hoe moet het nieuwe belastingstelsel eruit zien met het oog op het verminderen van ongelijkheid? Nu de belastingherziening voorlopig gestrand is, is er alle ruimte om daarover van gedachten te wisselen en constructieve en vernieuwende voorstellen te doen. Daarover gaan in gesprek: Mirjam de Rijk, Flip de Kam, Maaike van Diepen, Aldert en ons Tweede Kamerlid Ed Groot.

lees verder »


1.

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 Lodewijk Asscher i, die Diederik Samsom i bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij i (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond i (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie i (CDU).

De PvdA heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 i een verlies geleden van 29 zetels en ging terug van 38 naar 9 zetels. De partij heeft acht zetels in de Eerste Kamer i.

2.

Meer over...