Broodje B lunchbijeenkomst: 'De kracht van verbondenheid': Wat betekent dat in de praktijk als ondernemer in de netwerksamenleving?, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 9 april 2020
kalender

Broodje B lunchbijeenkomst: 'De kracht van verbondenheid': Wat betekent dat in de praktijk als ondernemer in de netwerksamenleving?, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 25 november 2015 11:00 - 13:00
plaats Den Haag
locatie Bezuidenhoutseweg 12 Toon locatie
aanwezigen J.J.A.M. (Jos) van Gennip i, J.M. (Marja) van Bijsterveldt-Vliegenthart i e.a.
organisatie VNO-NCW i

'De kracht van verbondenheid' is de titel van het visiedocument van het Christelijk Sociaal Congres (CSC), waar VNO-NCW lid van is. Het document gaat over (nieuwe) perspectieven in onze netwerksamenleving. Het stuk is bedoeld om de discussie aan te gaan en bouwstenen mee te geven voor de vaststelling van een visie voor het Christelijk Sociaal Congres in de zomer van 2016 (125 jarig jubileum). Wat betekent die 'kracht van verbondenheid' voor de dagelijkse praktijk als ondernemer? Waar staan wij in de netwerksamenleving?

In het christelijk sociaal denken weet men zich verbonden met elkaar en met de wereld en haar problemen. Via een relationele manier van kijken zijn ontwikkelingen op allerlei gebied beter in beeld te brengen (o.a. economie, zorg, onderwijs, ecologie). Het betekent een feitelijke onderlinge verbondenheid en samenwerking. De kracht van verbondenheid biedt nieuw perspectief op de samenleving, de staat en de markt. Dan komt veranderkracht op gang. De vraag is dan welke perspectieven wij zien -vanuit de invalshoek van ondernemers- in onze netwerksamenleving anno 2015? Welke samenwerking is nodig tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden? Welke veranderkracht komt op gang of vinden wij wenselijk?

Hoe kijkt u daar tegenaan? We bespreken het visiedocument én gaan in op de praktijk.

Het visiedocument is te lezen via www.christelijksociaalcongres.nl

 

Programma:

 

11.00 uur

ontvangst met koffie

 

11.30 uur

opening

 

Teun Hardjono, hoogleraar kwaliteitsmanagement Erasmus Universiteit en directeur CSR academy

 

11.35 uur

Inleidingen:

  • Jos van Gennip, voorzitter Visie-commissie Christelijk Sociaal Congres 2016
  • Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven en directeur-bestuurder van het Ronald Mc Donald Kinderfonds
 

Aansluitend is er gelegenheid voor vragen en discussie.

 

13.00 uur

buffetlunch

Deelname is kosteloos, wel graag aanmelden.

U bent van harte welkom.


Inhoudsopgave

1.

VNO-NCW

Dit is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. Sinds 1997 behartigt VNO-NCW zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor die tijd waren VNO en NCW afzonderlijke organisaties. De organisatie is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft bovendien een vertegenwoordiging in Brussel. VNO-NCW heeft in Nederland vijf regionale afdelingen waarbij in totaal 155 brancheorganisaties zijn aangesloten.

De belangenbehartiging van VNO-NCW richt zich op het in stand houden en verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen werken. Hiervoor onderhoudt VNO-NCW nauwe contacten met de politiek, het openbaar bestuur en andere maatschappelijke organisaties. Ook neemt de organisatie actief deel aan het politiek-maatschappelijke debat in Nederland, onder meer door zitting te hebben in de Sociaal Economische Raad i (SER) en de Stichting van de Arbeid i.

2.

Meer over...