34321 - Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische en inhoudelijke wijzigingen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 22 februari 2020
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 20 oktober 2015 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Wet privatisering ABP te wijzigen in verband enkele technische wijzigingen, en regels te stellen om voor het nettopensioen af te kunnen wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP, en de wijze van indexatie.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen

 

2.

Documenten

(21 stuks)

2 20 oktober 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST343211
Koninklijke boodschap
 
2 20 oktober 2015, Koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 20 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343212
Voorstel van wet
 
2 20 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 20 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343213
Memorie van toelichting
 
2 20 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.