Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34325 - Initiatiefvoorstel Wet verdringingstoets i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets); Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 04-04-2017
Publicatie­datum 20-10-2015
Nummer KST343251
Kenmerk 34325, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 325 Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 oktober 2015

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Karabulut


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.