34300 XIII, nr. 34 - Motie Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups - Vaststelling begroting Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016

Deze motie werd op 15 oktober 2015 ingediend door het Tweede Kamerlid Jan Vos (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 en was mede ondertekend door André Bosman (VVD) i en Stientje van Veldhoven-van der Meer (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, bij het onderzoek naar de doorontwikkeling van het NIA ook de mogelijke opschaling van SEED Capital te betrekken, daarbij in te gaan op hoe fondsen een minimale omvang van 20 miljoen euro kunnen bereiken en de Kamer daar in het voorjaar van 2016 over te rapporteren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 15 oktober 2015, motie, nr. 34     KST34300XIII34
Motie Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups
 

2.

Dossier