Motie Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Deze motie i is onder nr. 30 toegevoegd aan wetsvoorstel 34300 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016; Motie; Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden
Document­datum 15-10-2015
Publicatie­datum 15-10-2015
Nummer KST34300XIII30
Kenmerk 34300 XIII, nr. 30
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S.

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het toepassen van fracken invloed kan hebben op de seismiciteit;

overwegende dat de veiligheid bij fracken nog nader geborgd wordt in de komende wijziging van de Mijnbouwwet;

overwegende dat de regering heeft toegezegd onderzoek te laten doen naar de huidige toepassing van fracken in Nederland, onder meer naar de borging van veiligheid en de grondwaterkwaliteit;

verzoekt de regering, frackingswerkzaamheden op te schorten in afwachting van de seismisch risicoanalyse en de wijziging van de Mijnbouwwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder

Smaling

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.