Brief regering; Aanbieding Benoemingsbesluit inzake de benoeming van de leden van de referendumcommissie - Uitvoering Wet raadgevend referendum

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 34270 - Uitvoering Wet raadgevend referendum.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Uitvoering Wet raadgevend referendum; Brief regering; Aanbieding Benoemingsbesluit inzake de benoeming van de leden van de referendumcommissie
Document­datum 02-10-2015
Publicatie­datum 02-10-2015
Nummer KST342702
Kenmerk 34270, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 september 2015

Onder verwijzing naar mijn brief van 3 juli 2015 over de voorgenomen samenstelling van de referendumcommissie op grond van de Wet raadgevend referendum1, stuur ik u hierbij ter kennisgeving het benoemingsbesluit inzake de benoeming van de leden van de referendumcommissie2.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Noot 1

Kamerstuk 33 934, nr. 13

Noot 2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.