34308 - Initiatiefvoorstel Laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

34308 nl - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

Dit wetsvoorstel werd op 1 oktober 2015 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Van Klaveren i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat […].

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

2.

Documenten

(5 stuks)

2 1 oktober 2015, geleidende brief, nr. 1     KST343081
Geleidende brief
 
2 1 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST343082
Voorstel van wet
 
2 1 oktober 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 1 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST343083
Memorie van toelichting
 
2 1 oktober 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.