Brief regering; Aanbieding advies van de voorzitter bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof - Renovatie Binnenhof - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

Brief regering; Aanbieding advies van de voorzitter bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof - Renovatie Binnenhof

1.

Tekst

34 293 Renovatie Binnenhof

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2015

Vandaag heeft mevrouw Spies mij haar advies over de renovatie aangeboden. Ter informatie zend ik u dit advies bijgaand toe1. Na het reces zal ik u het standpunt van het Kabinet over dit advies doen toekomen. Ik stuur dit eveneens aan de drie andere gebruikers van het Binnenhof: Eerste Kamer, Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Noot 1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.