34307 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2015-2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 9 december 2019
kalender

 

1.

Volledige titel

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

 

2.

Documenten

(33 stuks)

2 24 september 2015, verslagen van de commissies voor de verzoekschriften, nr. 1     KST343071
Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van T. BV te L. betreffende een afwijzing van een verzoek om schadevergoeding door de Belastingdienst/Douane
 
2 24 september 2015, verslagen van de commissies voor de verzoekschriften, nr. 2     KST343072
Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van M.J. van D. te D.H. betreffende een betalingsregeling door het CJIB
 
2 24 september 2015, verslagen van de commissies voor de verzoekschriften, nr. 3     KST343073
Verslag commissie Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven; Verslag over het verzoekschrift van N.K. te E. betreffende een betalingsregeling door het CJIB
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.