Vooruitgang en biotechnologie in de agrarische sector hard nodig

Met dank overgenomen van B.Ch. (Bart) de Liefde i, gepubliceerd op woensdag 23 september 2015, 3:11.

Tijdens een dertigledendebat over de inlvoed van de gentechlobby op dinsdagavond 22 september heb ik verschillende partijen opgeroepen om open te staan voor vooruitgang en innovatie in de agrarische sector. We moeten niet op voorhand een veelbelovende techniek afwijzen. Biotechnologie kan gewassen beter weerbaar maken tegen droogte of juist veel regen. Ook kunnen producten langer houdbaar worden waardoor er minder voedsel weggegooid zal worden. Kortom, biotechnologie is een noodzakelijk ingredient van onze toekomstige voedselmix. Hieronder mijn spreektekst.

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Bart de Liefde

Voorzitter,

Dit debat gaat over ons vertrouwen in de toekomst. Over de open blik die nodig is om de vruchten van de vooruitgang te kunnen plukken. Over de hoop op een betere wereld die uitgaat van technologische doorbraken.

Angst is een slechte raadgever.

Het argument dat we biotechnologie moeten afwijzen omdat de effecten in de toekomst nog niet volledig bekend zijn overtuigt mijn fractie niet. Als onze voorouders net zo afwijzend hadden gereageerd op de ontdekking van elektriciteit, penicilline en de stoomlocomotief, zoals vele partijen in deze Kamer nu doen over biotechnologie, dan vraag ik me af welke wending de geschiedenis had genomen.

Zoals mijn collega’s van mijn fractie gewend zijn is de VVD positief over de toekomst. Wij kijken naar kansen en mogelijkheden. Biotechnologie is onmisbaar om in 2050 de 9 miljard mensen op deze aardbol te voeden. Innovatie en vooruitgang zijn daarom in de gehele voedselketen broodnodig. Daarbij is het óók van groot belang dat gewassen en zaden niet in handen komen van een te klein aantal bedrijven.

Voorzitter,

Sommige partijen in deze Kamer vinden biotechnologie een zorgwekkende ontwikkeling. Zij laten zich leiden door angst of religie.

Mijn fractie vindt de confessionele linkse lobby tegen de vooruitgang in de voedselketen zorgwekkend. Deze anti-vooruitgangs-lobby gooit een aantal zaken ten onrechte op één hoop. Terecht zeggen zij dat het genetisch modificeren van gewassen om het uitsluitend resistent te maken voor een bestrijdingsmiddel de verkeerde eerste stap geweest is. Maar om nou daarom alle mogelijkheden die genetische modificatie biedt volledig af te schrijven is echt zoiets als het kind met het badwater weggooien.

Door in het maatschappelijke debat over biotechnologie steeds de nadruk te leggen op de discutabele toepassingen uit het verleden worden toekomstige nuttige toepassingen ervan in Europa ten onrechte bemoeilijkt.

Biotechnologie, en dus ook genetische modificatie kan gewassen resistent maken tegen ziekten, maar ook tegen warmte, droogte of zilte grond of water. Biotechnologie kan essentiële nutriënten aan bestaande voedingsmiddelen zoals rijst toevoegen en daarmee ziektes en onnodige doden voorkomen.

Biotechnologie, en dus ook genetische modificatie, is essentieel voor een duurzame toekomst voor mens, dier en planeet in 2050.