Onze vrijheid begint bij die van een ander

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op dinsdag 15 september 2015, 2:17.

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat Defensie er in het jaar 2016 € 220 miljoen bij krijgt, oplopend naar € 345 miljoen in het jaar 2020. Ook trekt het kabinet structureel € 60 miljoen extra uit voor de uitvoering van militaire missies. Dat is goed nieuws. Juist nu heeft Nederland een krijgsmacht nodig die, samen met onze bondgenoten, het hoofd kan bieden aan de spanningen en crises in de wereld om ons heen.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert
Bron: Blog Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert

De onrust aan zowel de oost- als zuidgrenzen van het NAVO-grondgebied houdt aan. Veel Nederlanders maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over de (internationale) veiligheidssituatie, en de (mogelijke) consequenties hiervan voor onze samenleving en economie. De intensiveringen voor het jaar 2016 en verder komen dan ook als geroepen.

Hoge eisen

Het beroep op de krijgsmacht is groot en neemt toe, nationaal en internationaal. Bovendien stelt de NAVO inmiddels structureel hogere eisen aan de beschikbaarheid en gereedheid van militaire eenheden. Het snel kunnen reageren op een crisis vergt, met andere woorden, een verhoogde inspanning. Niet alleen van Nederland maar van alle bondgenoten. Onze vrijheid begint bij die van een ander. En de Nederlandse militairen staan 24/7 klaar om zich hiervoor in te zetten.

Fundament versterken

Het Kabinet zet de versterking van de krijgsmacht dan ook voort. Hiermee continueert het kabinet de opwaartse lijn die het vorig jaar heeft ingezet. Prioriteit wordt gegeven aan de basisgereedheid, het fundament, van de krijgsmacht. Denk hierbij aan zaken als ruimere munitievoorraden, meer reservedelen en ook meer opleidings- en onderhoudscapaciteit.

Internationale samenwerking

Internationale samenwerking is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Dit is geen doel op zich maar een middel om gezamenlijk tot meer slagkracht te komen. In 2016 verlegt Defensie wederom de grenzen van die internationale samenwerking. Concreet gaat het om de integratie van de 43e Gemechaniseerde Brigade in een Duitse pantserdivisie. Omgekeerd integreert Duitsland een tankbataljon in de Nederlandse brigade en levert Nederland het personeel voor een compagnie van dit Duitse tankbataljon. Duitsland en Nederland beschikken straks over een volledig geïntegreerde operationele gevechtsbrigrade met pantserinfanterie, tanks en andere capaciteiten.

Meerjarige aanpak

Duidelijk is dat er de afgelopen decennia een zware wissel is getrokken op Defensie. En dat zeg ik niet bepaald voor het eerst. Defensie kan veel aan, maar de hedendaagse ambities en uitdagingen zijn omvangrijk. De structurele versterking van de krijgsmacht vergt een stapsgewijze en meerjarige aanpak. Dit is dus een zaak van langere adem. Met de begroting 2016 zet het kabinet weer een belangrijke stap voorwaarts. Ik zie deze stap als een bevestiging van wat bij velen leeft: Defensie is geen luxe, maar een fundamentele investering in onze vrijheid, veiligheid en welvaart.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister van Defensie

September 2015