34300 B - Vaststelling begroting gemeentefonds 2016 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 juli 2020
kalender

34300 B nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting gemeentefonds 2016

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2015 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Plasterk i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(57 stuks)

2 15 september 2015, voorstel van wet, nr. 1     KST34300B1
Voorstel van wet
 
2 15 september 2015, voorstel van wet, 34300-B, nr. 1    
Voorstel van wet
 
2 15 september 2015, memorie van toelichting, nr. 2     KST34300B2
Memorie van toelichting
 
2 15 september 2015, memorie van toelichting, 34300-B, nr. 2    
Memorie van toelichting
 
2 4 april 2017, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST34300B3
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.