Werk en werkloosheid, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 9 augustus 2020
kalender

Werk en werkloosheid, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 12 mei 2016 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal kleine zaal
aanwezigen M. (Mirjam) de Rijk i, A.H. (Alfred) Kleinknecht e.a.
organisatie Pakhuis De Zwijger

Politici en beleidsmakers neigen de werking van de economie te versimpelen tot waarheden die hen goed uitkomen. In deze driedelige serie ontrafelt Mirjam de Rijk, samen met speciale gasten, de belangrijkste van deze verdraaiingen. Met in dit programma een kritische blik op hardnekkige mythes rondom werk en werkloosheid. Zorgt lastenverlichting namelijk wel echt voor werkgelegenheid? Is werkloosheid eigenlijk slecht voor de economie? Zijn Nederlandse lonen te hoog? Is het waar dat arbeidsverkorting niet leidt tot meer werkgelegenheid? En telt een baan in de publieke sector dan echt niet mee?

Met in dit programma

Mirjam de Rijk

publicist over economie en voormalig wethouder in Utrecht, directeur van stichting Natuur en Milieu en partijvoorzitter van GroenLinks

Alfred Kleinknecht

Hoogleraar economie van innovatie

Gijs van Dijk

dagelijks bestuurder FNV

Bas van Delden

Directeur Werk & Inkomen gemeente Amsterdam

Paul de Beer

Hoogleraar arbeidsverhoudingen UvA

Risco Balkenende

Algemeen manager Breman installatiegroep

Het is niet onbelangrijk dat we ons ontdoen van deze mythes en de verdichtselen scherp op het netvlies krijgen. Ze zijn immers bepalend voor hoe we besluiten onze samenleving in te richten. Hoe zijn deze mythes ontstaan? Wie heeft er eigenlijk baat bij? Na deze avond zul je vraagtekens plaatsen bij wat ons dagelijks via allerlei media als waarheid wordt voorgezet.

Alfred Kleinknecht en Paul de Beer zullen hierbij een helpende hand bieden en de bijl zetten aan de wortel van mythes als ‘binnenkort hebben we te weinig arbeidskrachten’, ‘sleutelen aan werklozen vermindert werkloosheid’ en ‘flexibilisering is goed voor de economie’.

Als je het beleidsdebat en het economendebat rond het thema flexibilisering volgt dan lijkt het wel alsof het altijd nog flexibeler moet.

- Ronald Dekker

Mensen die het zogenaamde poldermodel nog willen bewonderen, moeten opschieten, omdat het binnen enkele jaren afgelopen zal zijn met het succesverhaal.

  • Alfred Kleinknecht

Je kunt ideologische opvattingen hebben over wat je liever in de markt organiseert en wat liever collectief, maar economisch maakt het niets ut waar iemand zijn brood mee verdient.

- Mirjam de Rijk

Werkloosheid kost ons meer dan het begrotingstekort. Toch kiezen we ervoor om het begrotingstekort terug te dringen ipv de werkloosheid.

- Jesse Frederik

Wat betekent het ontrafelen van deze mythes voor de praktijk? Waar moet het roer om? en waar is dat al gebeurd?

Zo heeft het FNV inmiddels haar koers gewijzigd. Gijs van Dijk komt praten over deze nieuwe ingeslagen weg. De Breman installatiegroep heeft daarentegen al decennialang een geheel eigen aanpak; ‘Werkgelegenheid en continuïteit staan bij ons voorop en niet de snelle winst die veel bedrijven nu nastreven. Bovendien delen we de zeggenschap en de winst met onze werknemers.’ Risco Balkenende, algemeen manger, gaat hierover in gesprek en deelt zijn inzichten.

Bas van Delden is er om een reactie te bieden op de mythes vanuit de (beleids)praktijk. Is er wellicht behoefte aan hervormingen binnen de Nederlandse re-integratie sector? Wat is de rol van Werk & Inkomen Amsterdam? Wat kan er beter?

Lees meer

Twaalf mythes over werk en werkloosheid, en dús moeten we bezuinigen

Artikel van Mirjam de Rijk in de Groene Amsterdammer

Meer bewijs waarom 'activerend arbeidsbeleid' niet werkt

Artikel van Jesse Frederik van de Correspondent

De lonen omhoog!

Artikel in de Groene Amsterdammer, Kleinknecht over het poldermodel

Lagere lasten op arbeid leveren geen banen op

Artikel van Paul de Beer in het fd.

Inkomensongelijkheid: ideaal en praktijk

Artikel door Monique Kremer over inkomensongelijkheid en 'Bremanisme'

Het failliet van de Nederlandse werklozenindustrie

Artikel van Rutger Bregman van de Correspondent


1.

Meer over...