CDA: behoud rechtbank Alkmaar

Met dank overgenomen van M.R.J. (Michel) Rog i, gepubliceerd op vrijdag 4 september 2015, 15:33.

Vandaag vond in Alkmaar een indrukwekkende manifestatie plaats van rechters en medewerkers van de rechtbank Noord Holland. Een ingetogen protest in toga. Ik was er bij, samen met collega Tweede Kamerlid Mona Keijzer en vele Noord-Hollandse CDA bestuurders en raadsleden.

Afgelopen maandag kwam de Raad voor de Rechtspraak met haar ‘Meerjarenplan van de Rechtspraak’. Daarin werden rode cijfers bekendgemaakt: een gat van bijna € 100 miljoen vanaf 2015. Het gevolg van deze financiële strop is een enorme kaalslag onder de rechtbanken, zo ook in Alkmaar. Het CDA maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid tot de rechtspraak. Bovendien zullen er veel arbeidsplaatsen verdwijnen, alleen al in Noord-Holland Noord 200 directe arbeidsplaatsen en vermoedelijk nog veel meer indirecte werkgelegenheid.

In totaal moeten zeven rechtbanken in Nederland stevig inkrimpen, onder andere als het gaat om strafrecht, familierecht en handelsrecht. Dat brengt terecht veel onrust teweeg. Zo stapte de president van de rechtbank Alkmaar uit protest tegen de plannen op. Ook het CDA verzet zich tegen de voorgenomen ontmanteling. Deze inkrimping druist rechtstreeks in tegen de afspraken die de regering heeft gemaakt dat er 32 volwaardige zittingsplaatsen in ons land blijven. Opvallend is overigens dat de opbrengst van deze bezuiniging minimaal is.

Het CDA wil dat laagdrempelige toegang tot de Rechtspraak blijft bestaan. Met deze plannen zullen de kosten en de reistijd voor rechtzoekenden en procespartijen flink toenemen. In de regio Noord-Holland Noord wonen 1,2 miljoen mensen die straks voor vele zaken geen rechtbank meer hebben in hun eigen regio. Dat mogen we niet laten gebeuren!