Koninklijke boodschap - Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Deze koninklijke boodschap i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34264 - Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap
Document­datum 25-08-2015
Publicatie­datum 25-08-2015
Nummer KST342641
Kenmerk 34264, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

Wassenaar, 24 augustus 2015

Willem-Alexander


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.