34264 NL - wetsvoorstel
Toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 augustus 2015 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dekker i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de publieke mediadienst toekomstbestendig te maken en dat het daarvoor nodig is de publieke mediaopdracht aan te scherpen, de regels over het verzorgen en plaatsen van media-aanbod door de landelijke publieke mediadienst zodanig aan te passen dat meer openheid, pluriformiteit en creatieve competitie kan ontstaan, de sturing door de NPO te versterken om meer gemeenschappelijkheid en herkenbaarheid te bereiken, en in samenhang met het voorgaande de governance van de landelijke publieke mediadienst bij te stellen, alsmede een nieuwe bestuursstructuur voor de regionale publieke mediadienst in te voeren, en daarnaast enige overige maatregelen te treffen, en dat het daarvoor nodig is de Mediawet 2008 te wijzigen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en 13 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties en in de Eerste Kamer zes moties ingediend.

4.

Documenten

(116 stuks)

2 25 augustus 2015, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 25 augustus 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 25 augustus 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 
2 25 augustus 2015, koninklijke boodschap, nr. 1     KST342641
Koninklijke boodschap
 
2 25 augustus 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342642
Voorstel van wet
 
2 25 augustus 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST342643
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.