Vragen over visaverlening aan haatpredikers

Met dank overgenomen van B. (Bas) van 't Wout i, gepubliceerd op vrijdag 10 april 2015, 15:02.

In Nederland worden geen visa verleend aan radicale haatpredikers. Dit beleid is nodig om onze vrijheid en veiligheid te waarborgen. Uit een bericht van de Telegraaf van 9 april blijkt nu echter dat deze haatpredikers soms alsnog via andere Schengenlidstaten ons land binnen weten te komen. Om dit in de toekomst te voorkomen heb ik vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken.

Vragen van het lid Van ’t Wout (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over Europese informatie-uitwisseling over visaverlening aan haatpredikers (ingezonden 10 april 2015).

Vraag 1 Kent u het bericht «Europa maakt weren haatpredikers lastig?

Vraag 2 Deelt u de mening dat informatie over radicale haatpredikers ten behoeve van de beoordeling van een visumaanvraag moet worden uitgewisseld tussen Schengenlanden, om zo te voorkomen dat haatpredikers via andere lidstaten Nederland binnenkomen?

Vraag 3 Wordt er tussen de Schengenlidstaten informatie uitgewisseld indien een visum geweigerd wordt aan een haatprediker?

Vraag 4 Bent u bereid in overleg te treden met uw Europese collega’s om gezamenlijk haatpredikers de toegang te weigeren?