Foort van Oosten

Met dank overgenomen van F (Foort) van Oosten i, gepubliceerd op dinsdag 9 juni 2015.

Welkom op mijn website

Mijn naam is Foort van Oosten. Namens de VVD ben ik lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op deze website kunt u kennisnemen van mijn activiteiten in de Tweede Kamer, mijn achtergrond en het relevante nieuws. Van harte nodig ik u uit om contact met mij op te nemen. U treft mijn contactgegevens op deze website aan.

Mijn werk in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer ben ik namens de VVD lid van de vaste kamercommissies Veiligheid & Justitie. Het woord voer ik over de volgende onderwerpen:

 • • 
  V&J Straf - en procesrecht (Drugs en drugscriminaliteit; prostitutie en mensenhandel; wapenwetgeving; gevangeniswezen en TBS; forensisch onderzoek; reclassering; financieel-economische criminaliteit; Openbaar Ministerie; adolescentenstrafrecht; strafvordering; slachtofferhulp, schadefonds, positie slachtoffer strafproces; Europees strafrechtelijke samenwerking
 • • 
  V&J Rechterlijke macht (incl. benoemingen Hoge Raad)
 • • 
  V&J Advocatuur - en tuchtrecht
 • • 
  V&J Rechtsbijstand (straf en civiel)
 • • 
  V&J Initiatiefwetten: Kinder- en partneralimentatie en Kinderverkrachting

Verder ben ik lid van de commissie Koninkrijksrelaties, de contactgroep België, voorzitter van de werkgroep integriteit van de Tweede Kamer en plaatsvervangend lid van de commissie Burgerinitiatieven en Verzoekschriften.

Wie ben ik?

Voor mijn Kamerlidmaatschap was ik in Schiedam wethouder van ondermeer Financiën en Sport. Voorafgaand aan mijn wethouderschap was ik gemeenteraadslid -en later fractievoorzitter- voor de VVD in Schiedam.

Naast bestuurder en lokaal politicus heb ik ervaring opgedaan in zowel de publieke als de private wereld; als departementsadvocaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken en als advocaat voor een groot Nederlands advocatenkantoor. Daarnaast ben ik lid - en later voorzitter - van een lokale Rekenkamer geweest.

Samen met mijn vrouw Danielle heb ik een zoon, Rens.

Waarom de politiek en waarom de VVD?

Als kind wilde ik rechter of advocaat worden. Het werd advocaat. Een prachtig beroep waarin je opkomt voor de belangen van je cliënt. Gaandeweg wilde ik dit breder trekken en ben ik me gaan inzetten voor algemene belangen, zo rolde ik min of meer vanzelf de politiek in. Het is bijzonder eervol dat dit ertoe heeft geleid dat ik nu het mooiste ambt mag vervullen dat er is en als Kamerlid namens de VVD het kabinet mag controleren en als medewetgever kan optreden.

In 2002 ben ik lid geworden van de VVD. De reden daarvoor is simpel: bij de VVD staat de eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid hoog in het vaandel. Haal het maximale uit jezelf!