34258 - Initiatiefvoorstel Elektronisch inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Dit wetsvoorstel werd op 20 juli 2015 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Klein i.

 

Dit initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Klein (Klein) maakt het voor partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen mogelijk om kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden zoals ondersteuningsverklaringen voortaan ook elektronisch - digitaal - in te leveren. Vanwege het ondertekenen van deze documenten moet dit nu nog op papier gebeuren. Om deze procedure te veranderen is een wijziging van de Kieswet nodig.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

 

2.

Documenten

(24 stuks)

2 20 juli 2015, geleidende brief, nr. 1     KST342581
Geleidende brief
 
2 20 juli 2015, geleidende brief, nr. 1    
Geleidende brief
 
2 20 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2     KST342582
Voorstel van wet
 
2 20 juli 2015, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 20 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3     KST563299
Memorie van toelichting
 
2 20 juli 2015, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.