Joost Taverne

Met dank overgenomen van J. (Joost) Taverne i, gepubliceerd op donderdag 11 juni 2015, 14:13.

Geboren en opgegroeid in Amstelveen, vertrok ik in 1993 naar Leiden om daar Nederlands Recht te gaan studeren. Na mijn studie werkte ik onder meer voor de VVD in de Tweede Kamer en in het Europees Parlement. Bij het Ministerie van OCW was ik vervolgens als rechterhand van minister Loek Hermans rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming van belangrijke vernieuwingen in het onderwijs. Als buitenlandadviseur van minister Maria van der Hoeven hielp ik haar in 2004 om het Nederlandse EU-voorzitterschap succesvol te voltooien.

Van 2006 tot 2010 woonde en werkte ik in de Verenigde Staten, waar ik als diplomaat op de Nederlandse ambassade in Washington, DC was gestationeerd. Ik vertegenwoordigde in de VS de Nederlandse belangen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. In Washington heb ik mijn blik verder kunnen verbreden. Het was waardevol de ontwikkelingen in Nederland letterlijk van een afstand te kunnen bekijken.

Daarnaast heb ik aan de Wharton School en Harvard Law School postacademisch onderwijs kunnen volgen.